ADVERTISEMENT

ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА ЗА ГЕНЕРАЛ МУТАФЧИЙСКИ – ШВЕЙЦАРЦИТЕ НИ ХВАЛЯТ КАК СМЕ СЕ СПРАВИЛИ

Генерал – герой от войната с Ковид-19
В София военен хирург, изпълнявал мисии в Ирак и Афганистан, води офанзивата срещу коронавируса. И България, страната, която често се нарича най-бедната страна в ЕС, с неуспешна здравна система, се справя добре с това. Много добре, дори

Бригаден генерал Венцислав Мутафчийски говори на ежедневен брифинг за пресата в болницата на Военната академия в София. — © Bulgarian Government Pres Office/AFP
Външен Автор Александър Леви, София
петък, 1 май 2020 г. в 16:08
Повече от два месеца българите висят на устата на един човек-бригаден генерал Венцислав Мутафчийски, отговарящ за координацията на борбата с разпространението на Ковид-19 в страната. Този военен лекар с обръснат череп  е почти непознат преди това, преди да бъде назначен за ръководител на „Национален щаб“, с няколко експерти и лекари, като от края на февруари почти всеки ден прави „брифинги“, показвани на живо от медиите за ситуацията в областта на здравеопазването в страната.

Според последните новини, с около 1500 диагностицирани случая на Covid-19 и около шестдесет смъртни случая, България се справя доста добре, много добре. В европейската класация за смъртност на глава от населението страната дори се нарежда на четвърто място (1 на 140 000) сред тези, които са по-добре (след Словакия, Литва и Малта); в сравнение с Белгия, един е починал на 1800 жители.

Ранно затваряне
За мнозина това е чудо: България, често наричана най-бедната страна в Европейския съюз, има очевидно неуспешна здравна система, включително масов отлив на лекари и медицински сестри в по-богатите страни от ЕС. Когато го питат, генерал Мутафчийский предпочита да говори за „невероятен късмет“: още преди да се появи нов вирус, в страната вече обяви затварянето на всички училища и въведе специални мерки за защита в болница заради грип, който всяка година предизвиква хаос в страната. „Тогава ни оставаше само да удължим тези мерки, като постепенно ги засилваме“, обяснява той.

Това, което генералът не казва, е ролята, която той лично играе в тази стратегия, като Доброволно подкрепя ролята на носител на лоши nовини

или дори „лошото ченге“. Той пръв призова в началото на март българите да се подготвят за настъплението на „тази болест“. „В София се интересуваме дали фризьорските салони ще останат отворени, когато трябва да се подготвим за загубата на човешки животи, включително и най-скъпите ни“, каза той.

Впоследствие той редовно критикува „липсата на съзнание“ на сънародниците си, липсата на дисциплина, призовава за още по-строги мерки и тежки наказания за онези, които не ги спазват. И той не се поколеба публично да атакува политици или дори лекари, които обикновено намаляват риска до минимум. Военнослужещият, заедно с други, убеди премиера Бойко Борисов да обяви извънредно положение на 13 март и след това да въведе много строга изолация с огромни глоби за нарушителите (от порядъка на годишната заплата).

Много българи, работещи в Западна Европа, които са предпочели да се върнат в страната, са били поставени под карантина и редовно „се посещавали“ от представители на правоохранителните органи; цели населени места, идентифицированные като огнища на вируса, са били откъснати от света. Без сложни инструменти за проследяване, но със смес от здрав разум, старомоден надзор и енергични предупреждения българските власти успяха да избегнат хекатомба.

Междувременно Венцислав Мутафчийски стана най-противоречивият човек в страната. Уважаваха едни, осъждаха други – до такава степен, че е получавал  заплахи за разправа. В бивша комунистическа страна като България мъжете в униформа не са непременно класирани. Но генерал Мутафчийски може вече да се е променил. 55-годишен началник на престижната военна академия в София, този военен хирург е изпълнявал мисии в Ирак и Афганистан от името на Атлантическия алианс, на който България е член от 2005 година. Той е оперирал войници и цивилни, включително много деца, в конфликтни зони, станал е свидетел на нападенията и е организирал връщането на ранени български войници. В хирургията той е може би единственият в страната, който се специализирал в „бойна хирургия“.

En Bulgarie, un général deux étoiles héros de la guerre contre le Covid-19EUROPE DE L’EST

A Sofia, c’est un chirurgien militaire ayant effectué des missions en Irak et en Afghanistan qui dirige l’offensive contre le coronavirus. Et la Bulgarie, pays souvent présenté comme le plus pauvre de l’UE, au système de santé défaillant, s’en sort plutôt bien. Très bien, même

Le général de brigade Ventsislav Moutaftchiïski s’exprime lors d’un point presse quotidien à l’hôpital de l’Académie militaire de Sofia. — © Bulgarian Government Pres Office/AFP

Aux dernières nouvelles, avec quelque 1500 cas diagnostiqués de Covid-19 et une soixantaine de décès, la Bulgarie s’en tire plutôt bien, très bien même. Dans le classement européen sur la mortalité par habitant, le pays arrive même en quatrième position (1 sur 140 000) de ceux qui s’en sortent le mieux (après la Slovaquie, la Lituanie et Malte); en comparaison la Belgique enregistre, elle, un mort pour 1800 habitants.

Fermeture précoce

Pour beaucoup, cela relève du miracle: la Bulgarie, souvent présentée comme le pays le plus pauvre de l’Union européenne, a un système de santé notoirement défaillant, victime notamment d’un exode massif de médecins et personnel infirmier vers des pays plus riches de l’UE. Lorsqu’on l’interroge, le général Moutaftchiïski préfère parler d’une «chance incroyable»: avant même que le nouveau virus n’arrive, le pays avait déjà décrété la fermeture de tous les établissements scolaires et introduit des mesures de protection spécifiques dans les hôpitaux à cause de la grippe qui, tous les ans, fait des ravages dans le pays. «Ensuite, on n’avait qu’à prolonger ces mesures en les musclant progressivement», explique-t-il.

Ce que le général ne dit pas, c’est le rôle qu’il a personnellement joué dans cette stratégie en adossant volontairement le rôle du porteur de mauvaises n

Des policiers contrôlant l’identité des passants dans un quartier de Sofia en avril 2020.REUTERS/Dimitar Kyosemarliev/Keystone

ouvelles, voire du «mauvais flic». Il a été le premier à exhorter début mars les Bulgares à se préparer à l’arrivée d’un «malheur d’une violence inouïe». «A Sofia, on se préoccupe de savoir si les salons de coiffure resteront ouverts alors qu’on doit se préparer à perdre des vies humaines, dont celles de nos êtres les plus chers», avait-il dit.

Par la suite, il a régulièrement fustigé «l’inconscience» de ses compatriotes, leur manque de discipline, appelé à des mesures encore plus strictes et des sanctions sévères pour ceux qui ne les respectent pas. Et il n’a pas hésité à publiquement s’en prendre à des responsables politiques, voire à des médecins, qui, eux, avaient tendance à minimiser le risque. Le militaire a su, avec d’autres, convaincre le premier ministre Boïko Borissov de décréter le 13 mars l’état d’urgence puis d’instaurer un confinement très strict assorti d’amendes vertigineuses pour les contrevenants (de l’ordre d’un salaire annuel).

Surveillance à l’ancienne

Les nombreux Bulgares travaillant en Europe de l’Ouest qui ont préféré rentrer au pays ont été mis en quarantaine et régulièrement «visités» par des représentants des forces de l’ordre; des localités entières, identifiées comme foyers du virus, ont été coupées du monde. Sans outils de traçage sophistiqués, mais avec un mélange de bon sens, de surveillance à l’ancienne et de mises en garde vigoureuses, les autorités bulgares ont pu éviter l’hécatombe.

Entre-temps, Ventsislav Moutaftchiïski est devenu l’homme le plus controversé du pays. Respecté par les uns, décrié par d’autres – au point de recevoir des menaces de mort. Dans un ancien pays communiste comme la Bulgarie, les hommes en uniforme n’ont pas forcément la cote. Mais le général Moutaftchiïski est peut-être en train de changer la donne. Patron à 55 ans du prestigieux hôpital de l’Académie militaire de Sofia, ce chirurgien militaire a effectué des missions en Irak et en Afghanistan pour le compte de l’Alliance atlantique dont la Bulgarie est membre depuis 2005. Il a opéré des soldats et des civils, dont de nombreux enfants, en zones de conflit; il a été témoin d’attentats et organisé le retour de soldats bulgares blessés. En chirurgie, il est peut-être le seul dans le pays à s’être spécialisé dans les «blessures de guerre».

Lire aussi: Le pape exhorte les Bulgares à plus de solidarité envers les migrants

A toutes ces qualités s’en est ajoutée une autre, qui en a surpris plus d’un. Interrogé un jour sur le nombre de Roms infectés par le virus et s’il n’y avait pas lieu de prendre des mesures «particulières» à l’égard de cette minorité régulièrement accusée de tous les maux en Bulgarie, il a piqué une colère noire. «Vous vivez dans quel siècle? Vous vous souvenez qui, dans l’histoire, a fait des statistiques sur une base ethnique?»

ADVERTISEMENT
Next Post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Останете на линия

Последните публикации

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist